რეგისტრაცია

ფელიქსის საზაფხულო არტ სივრცე

რეგისტრაციის მიზნით, გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო  ფორმაში მითითებული ყველა მონაცემი, ქართული შრიფტით.

 

რეგისტრაცია