რეგისტრაცია

 ჰიგიენა და ჯანსაღი კვება

 

 უსაფრთხოება/პროსოციალური ქცევა

 

 დრო და კალენდარი

 

 მე და ჩემი სხეული

 

 ემოციები და შეგრძნებები

 

 მე და ჩემი გარემო

 

 ფერები ჩემ გარშემო

 

 ფორმები ჩემ გარშემო/სამგანზომილებიანი ფორმები

 

 ბუნება და ეკოლლოგია

 

 ცოცხალი სამყაროს ევოლუცია

 

 დედამიწა და კოსმოსი

 

 პროფესიები