რეგისტრაცია
რეგისტრაცია დაიწყო!
განაცხადები მიიღება 18 მაისიდან
რეგისტრაცია დაიწყო!
განაცხადები მიიღება 18 მაისიდან

რატომ ბაღი felix ?


სწავლა არის ცოდნის აგების პროცესი, რომელშიც ბავშვი აქტიურად არის ჩართული  და რომელიც ეფუძნება მის არსებულ ცოდნას,  გამოცდილებას და  შეხედულებებს.


 

ჩვენი არჩევანია,  ინდივიდზე ორიენტირებული მიდგომა, რომელიც  გულისხმობს ბავშვის შესაძლებლობებისა და ინტერესების გათვალისწინებას სწავლების პროცესში.

 

 

 

 

გაიგე მეტი