რეგისტრაცია

09:00 - 10:00 - მიღება

 

10:00 - 10:30 - წრის აქტივობა (circle time)

 

10:30 - 11:00 - საუზმე

 

11:00 - 12:00 - ეზოს აქტივობები

 

12:00 - 12:30 - წახემსება

 

12:30 - 13:00 - შემეცნებითი ბლოკი - მეცნიერება

 

13:00 - 14:00 - შემოქმედებითი ბლოკი

 

14:00 - 14:30 - სადილი

 

14:30 - 15:00 - ლიტერატურის ბლოკი

 

15:00 - 15:40 - ხელოვნების ბლოკი

 

15:40 - 16:00 - კინოთეატრის ბლოკი

 

16:00 - 17:00 - სოციალური-როლური თამაშები / ეზოს აქტივობები

 

17:00 - 17:30 - სამხარი

 

17:30 - 18:00 - დღის შეჯამება

 

18:00 - 19:00 - ეზოს აქტივობები